БЛЕДНЕЕЩО

обезлюдяване —
бледнеещо пред
обезчовечаване

Категория: