СЕДМИ АВГУСТ — ДЕН НА НАДЕЖДАТА

Всеки ден — на нещо посветен!
Днес НАДЕЖДАТА покрива се със слава!
Има ли я, значи окрилен
е човек и трудности преодолява!

Категория: