КОРИТОТО

пресъхна една
река — коритото ѝ —
вместорѐчие

съхне (л)и любов — къде
ти тук красноречие

Категория: