УЧИТЕЛИ

Великите земни учители
са светли небесни вестители,
спасители и вдъхновители.

Категория:

Comments

и
любветворители

Благодаря за любветворителното допълнение, rhymefan!
Според мен вдъхновението окрилява свободната воля,
но любветворението е смисълът на всяко сътворение!

Pages