ЩЕ НАМИНЕ

АГНЀЦЪТ един
е и пак ще намине —
че трупа се мрак

.....................................

ГОСПОД БОГ един
е и че мрак се трупа —
ще намине пак

Категория: