ЛЮБВЕСКРЕПЕНИ

самотни букви —
в думи единени и
любвескрепени

самите думи —
в реч превъплътени и
чрез БОГ — вселени

Категория: