ВАРИАЦИИ ПО МИСЪЛ НА АРХИМЕД ИЛИ ОПИТ ЗА ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ МАТЕМАТИКАТА НЕ Е СУХА НАУКА

звездите са по
брой безкрайни както и
по брой — числата

числата са по
брой безкрайни както и
по брой — звездите

по брой звездите
са безкрайни както и
по брой — числата

по брой числата
са безкрайни както и
по брой — звездите

безкрайни са по
брой звездите както и
по брой — числата

безкрайни са по
брой числата както и
по брой — звездите

...............................................

в началото на
началата — и звездите —
и числата

светът вълшебен
и честит е чрез числата
и звездите

Категория:

Comments

Чудесни и верни вариации, rhymefan!
Три куплета от тях най ми харесват:
Безкрайни са по
брой звездите, както и
по брой числата.
В началото на
началата са звездите
и числата.
Светът вълшебен
и честит е чрез звездите
и числата!

Pages