БОГ — ДОБРОТО!

Някога се е
казвало: „Бог — Доброто!“...
Защо не — и днес?!...

Категория: