МЯХ

не ѝ е лесно
на сълзата да е мях
за горчила̀та

Категория: