ЕДИНСТВО

линейно погледнати
три от четирите годишни времена

пролетта
есента
и зимата

са неравноотдалечени
от едно от тях

лятото

като при това
последното се намира „в карѐ“ спрямо
пролетта и есента
а зимата остава някак си отдалечена
и едва ли не
самотна

ала ако
в условията на безтегловност

сиреч
когато душата лети

ги възкачим
тях
четирите годишни времена
по върховете на
правилна триъгълна пирамида

то всичките те
ще бъдъдат равноотдалечени
едно спрямо друго
и нито пролетта
нито есента
а още по-малко зимата
ще имат основание да изпадат
в състояние на ревност
една към друга
по отношение на единствения си
кавалер

лятото

а то
от своя страна
не би си позволило
да не обръща еднакво внимание
на своите три спътнички в годишния кръговрат
защото добре знае сказанието за пастира
и ябълката на раздора
с надписа върху нея

„НА НАЙ-ХУБАВАТА“

ябълка
отключила
сили на разруха

(и добре
че
не
на цялата Земя)

а и защото
ѐ природата на лятото такава

да не наранява
да се свръхраздава
и ощастливява

.........................................................................

да
живее
е д и н с т в о т о
на четирите годишни времена

Категория: