МЪЛКОМ

сърцето мълком
стене — че светът от зло
опустошен е

Категория: