НИКОЙ

не може никой
вътрешната свобода
да ти отнеме

. . .

не е възможно
вътрешната свобода
да се отнеме

Категория: