НЕ СЕ ДОПУСКАТ

колчем мироглед
е — жизнено е важно
да е мъдроглед

. . .

не се допускат
мъдромирогледни — сиреч
властовредни

Категория: