МИМИКРИЯ

Души нечисти
се правят моралисти
с душици чисти!

Категория:

Comments

По Angel Popov —

„МИМИКРИЯ

Души нечисти
се правят моралисти
с душици чисти!“:

душѝ нечисти —
моралисти правят се —
с душици чисти

.....................................

алтернативно:

опит за

„АКРО —
Д(опълнително)
М(атериално)
С(тимулиране)“:

Душѝ нечисти —
Моралисти правят се —
С душици чисти

Pages