НА МОИТЕ КОЛЕГИ ОТ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „ASTRA-N“ — („АСТРА-ЕН“), С КОИТО НЯКОГА РАБОТЕХМЕ

Слънчев бряг — прѐдра̀г,
прѐмѝл — ведно̀... море и
обич приютил!...

Слънчев бряг — в`ъздра̀г,
в`ъзмѝл — море, любов и
обич единѝл!...

Категория: