ОТКАКТО

самомнителни
откакто са̀ — ги сепват
въпросителни

Категория: