КОЕТО

историята
е това — което ти
се сторва — че ѐ

...................................................

алтернативно:

историята
ѐ — което ти се e
сторило — че ѐ

Категория: