11.09.2001

войнѝ разчерта
единайсти септември
и ад по света

Категория: