ПО МИГЀЛ ДЕ СЕРВА̀НТЕС СААВЀДРА...

По
Мигѐл де Серва̀нтес Саавѐдра —
„Знаменитият идалго Дон Кихот де ла Манча“ :

„Свободата, Санчо, е на върха на бойното копие!“

на острията
на маждраците крепи
се свободата

Категория: