СЛУГИТЕ

С магнита на парите
привличат се слугите,
затуй растат бедите!

Категория: