НАПРЕД-НАЗАД

напред с парѝте
печалба̀р(к)ите са и
назад с душѝте

Категория: