ДИША

Земята диша
нашите отрови и
нали е майка -

мълком задушава се
и вайка - и смалява

Категория: