НЕВЯРАТА

невярата е
плод на вечно мамена
душа народна

невярата — на
злото производна е
и — всенародна

Категория: