СВЕТОВЕН ДЕН НА УСМИВКАТА

небеса
усмивката
отваря
и
обича
и
тъги
събаря
.....................................
небеса
усмивката
кове
и
сърца
към
доброта
зове
.....................................
небеса
усмивката
извайва
и
съгрява
и
сближава
и
оРА̀Йва

Категория: