БЕРТОЛТ БРЕХТ

Бертолт Брехт
ни завладя
с прозрения

за войната
за мира
за ЛЮБОВТА

и
в пиеси и
стихотворения

РА̀Я
на Земята
очерта

Категория: