ДЪЛЖИМОТО

дължимото пред
небесата е да е
душата свята

Категория: