НЕ ОТМИНАВА

не отминава
младостта — а възрастово
продължава

Категория: