ПО ВИКТОР ЮГО - „ПАРИЖКАТА СВЕТА БОГОРОДИЦА“

за Квазимодо —
Есмералда свята —
слънце на слънцата

Категория: