ОПИТ ЗА ИСТОРИЯ В ШЕСТ ДУМИ(ЧКИ) — ПО ХЕМИНГУЕЙ

където
е
парà —

*ЛЮБОВ
не
ѐ

.....................................

*ЛЮБОВ —
сѝреч —
БОГ

Категория: