ВСЕ ТАКА

любвеизява
е човек и все така
да продължава

Категория: