ВМЕСТО

вместо силата
на правото - вравото
все - на силата

Категория: