ПАМЕТ

Който жертва си главата,
зарад правда на Земята,
вечно помнят го сърцата!

Категория: