ВЕТРЕ ЛЕ

нощният вятър
гальовно нашепва и
по̀ривно сепва

нощният вятър
шепти из къдрици и
влюбва зенѝци

ветре ле нощен
тъмнило прокуждай и
обич подбуждай

Категория: