ЗВЕЗДЕН

когато
се съединят

наука
и човещина

поема се
по звезден път

на светлина
и бъднина

Категория: