ПО-ДАЛЕЧЕ

по-далече от
мечтите се отива
чрез градивен труд

Категория: