БЕЗПРИЧИННО

сърцето
боли
безпричинно

защото
обича
глъбинно

защото
сърца
осезава

и в себе си
тях
приютява

Категория: