ЦЯЛ СВЯТ

и появи се
пъкленица нова и
живот руши се

и се окопава тя
и цял свят оковава

Категория: