ДУМАТА

почти изчезна
думата „синковец“ от
родния език

Категория: