НА ЛЮБОВТА И СВЕТЛИНАТА

БО̀ЖЕ
ГО̀СПОДИ
на
ЛЮБОВТА

благословѝ
ни

и от лапите
на болести
и мрак
спасѝ ни

БО̀ЖЕ
ГО̀СПОДИ

на

ТЕБ

се
уповаваме

и
в молитви
най-смирено

ТЕБ

прославяме

БО̀ЖЕ
ГО̀СПОДИ
на
ЛЮБОВТА
и
Светлината

да
е
Волята
ТИ
и
Благодатта
ТИ

.....................................

АМЍН
ДА БЪДЕ
ДА Ѐ

Категория: