ЖИВЕЦ

исканото
се
отдалечава

а
неисканото
доближава

исканото
до
безкрай
разравя

а
неисканото
побеждава

и
остава

за душата
и сърцето

да живеят
без
живец да свети

Категория: