ТРАЙНО

на човечеството
ще му трайно
светне

колчем злото
плодовете си
пометне

Категория: