БЛАГОСЛОВЕНИ

благословени
БОГОединените
и преблажени

благословени
БОГОвдъхновените
и възвисени

...........................................

благословени
съргрешилите пред БОГ
и опростени

Категория: