ИДВАЙ

безлюбовие —
светът в окови е — о —
идвай — Божи съд

Категория: