СЪЩНОСТТА

на сетивата
същността са любовта
и светлината

Категория: