ПО ИДЕЯ НА ЕДНА РОМКА, ГРИЖЕЩА СЕ ЗА БОЛНИЯ СИ БАЩА

студ ― иде ти да
грабнеш с голи ръце
запалена печка

.....................................

алтернативно ―
в рамка на „хайку“:

студ ― с голи ръце
запалена печка ти
иде да грабнеш

Категория: