хорей и ямб по „ ... Бог е любов...“ — из ПЪРВО СЪБОРНО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ИОАНА БОГОСЛОВА глава четвърта, стих осми

където БОГ е
там е ЛЮБОВТА

ЛЮБОВТА е там
където БОГ е

Категория: