КЪМ...

чрез човещина
и обич — към духовност
и виделина

...............................................

разновидност:

към духовност и
виделина — чрез обич
и човещина

Категория: