В РОДНИЯ ЕЗИК

мъдро в родния
език се съчетават
в „Янин“ „Ян“ и „Ин“

.....................................

в „Янин“ „Ян“ и „Ин“
се мъдро единяват
в родния език

Категория: