ПО „TRADUTTORE-TRADITORE“ — (ОТ ИТ.) — („ПРЕВОДАЧО-ПРЕДАТЕЛЮ“) — ПО СМИСЪЛ — „ПИЯТЕЛЮ-ПРЕДАТЕЛЮ“

предателството
бива от приятел — но
недей унива

Категория: