ОТ ЧАСТНОТО КЪМ ОБЩОТО

взе да си вярва
че пише и взе още
по̀ да безда̀рва

...........................................

взе — че творѝ — да
си вярва и взе — още
по̀ да безда̀рва

Категория: